Uutta voimaa

Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta
Sähkön hinta pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla on pudonnut niin alas, että sähkön tuotantoon ei enää kannata Suomessa investoida ilman tukia. Nykykehityksellä Suomen sähkön huippukulutuksen kasvu ja tuotantokapasiteetin poistuminen lisäävät tehopulan riskiä tulevalla vuosikymmenellä. Ratkaisuna toimisi sähkömarkkinoita täydentävä tehomarkkina, jossa teholla olisi rahallinen arvo.

Sähkön hinta 2010-2020. Historia: Suomen spot-hinta viikkotasolla. Ennuste Nasdaq OMX-pörssin noteeraamista sähköjohdannaisista.

Lue koko artikkeli

Suomen suurin lämpöpumppulaitos on valittu osaksi kansallista tehoreservijärjestelmää – Helen osallistuu koko Suomen sähkön riittävyyden turvaamiseen Katri Valan lämpö- ja jäähdytyslaitoksen avulla.

Energiavirasto on tuoreella päätöksellään hyväksynyt Helenin Sörnäisissä sijaitsevan Katri Valan lämpöpumppulaitoksen tehoreserviin tulevalle kolmivuotiskaudelle sähkönkulutuksen joustoon kykenevänä laitoksena.

Helen osallistuu näin jatkossa osana tehoreserviä Suomen sähkön riittävyyden turvaamiseen vähentämällä lämpöpumppulaitoksen sähkönkulutusta poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa tehoreserviä tarvitaan.

Mikä on tehoreservijärjestelmä?

Tehoreservijärjestelmällä varmistetaan sähköntuotannon ja –kulutuksen välistä tasapainoa. Tehoreservissä olevat laitokset tai kulutuskohteet aktivoidaan, mikäli markkinaehtoinen kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa.

Energiavirasto määrittää tavoiteltavan tarpeen ja vastaa tehoreservin hankinnan julkisesta kilpailutuksesta. Tehoreservijärjestelmään voi kuulua voimalaitoksia ja kulutusjoustoon kykeneviä kulutuskohteita. Nyt kilpailutetun kauden 1.7.2017 – 30.6.2020 tavoitteena oli yhteensä noin 600 megawatin (MW) tehoreservi. Jätettyjen tarjousten ja kokonaisharkinnan perusteella Energiavirasto päätyi 20.2.2017 päätöksessään yhteensä 729 MW:n tehoreserviin.

Kulutusjoustokohteen tulee talvikuukausina (joulukuun alusta helmikuun loppuun) kyetä vähintään 10 MW:n sähkönsäästöön kymmenessä minuutissa. Kulutusjoustokohteet kykenevät nopeampaan reagointiin kuin käynnistettävät voimalaitokset.

Osana Energiaviraston päätöstä tehoreservijärjestelmään hyväksyttiin 12 megawattia Helenin Katri Valan lämpöpumppulaitoksen sähkönkulutusta.

Katri Valan lämpöpumppulaitoksesta

Katri Valan lämpö- ja jäähdytyslaitos on ollut jo kymmenen vuotta oleellinen osa Helenin lämmön ja jäähdytyksen tuotantoa. Laitoksella päästiin viime vuonna uuteen  tuotantoennätykseen ja sillä tuotettiin jo 7 prosenttia Helsingin kaukolämmöstä.

Lämpöpumpuilla saadaan talteen merkittävä määrä hukkalämpöjä. Suuret lämpöpumput ovat kuitenkin suuren tehonsa takia merkittäviä sähkönkuluttajia, vaikka sähköä tarvitaankin vain noin kolmasosa tuotettuun lämpöön nähden. Siksi isot lämpöpumput pystyvät osallistumaan nopeaan ja hallittuun joustoon osana Helenin energiajärjestelmää ja vaadittuun merkittävään sähkönkulutuksen vähentämiseen viranomaisten edellyttämässä ajassa.

Helsinkiläiset voivat luottaa lämmön riittämiseen

Helsinkiläisten ei tarvitse olla huolissaan lämmön tai jäähdytyksen riittävyydestä. Helenin energiajärjestelmä on mitoitettu niin, että lämmöntuotanto riittää myös poikkeustapauksissa, vaikka suurikin tuotantolaitos olisi tilapäisesti pois käytöstä. Katri Valan lämpöpumppulaitosta korvaamaan voidaan käynnistää korvaavia lämmöntuotantotapoja, viime kädessä erillisiä lämpökeskuksia. Jäähdytyksen tarvekin on talvisin pienempää, joten Katri Valan laitoksen tuottama jäähdytyskin pystytään kattamaan hyvin vapaajäähdytyksen eli kylmän meriveden avulla.

Helenin monimuotoinen tuotanto tarjoaa erilaisia tuotantotapoja ja koordinoidun energiajärjestelmän ohjauksen ja siten mahdollistaa myös lämpöpumppujen osallistumisen kulutusjoustoon ja tehoreserviin.

Meillä Helenissä on vuosien varrella saatu hyviä kokemuksia lämpöpumpuista. Etsimme aktiivisesti uusia käyttämättä jääviä lämmönlähteitä hyödynnettäväksi kaukolämmön tuotannossa. Voisiko lämpöä saada lisää merestä vai syvältä maaperästä? Kiinteistöjen hukkalämpöjä jo kerätään kaukojäähdytysverkon kautta lämpöpumppujen lämmönlähteeksi.
Lämpöpumppu Katri Valan lämpöpumppulaitoksessa

Katri Valan puiston alla on viisi suurta lämpöpumppua, joilla tuotetaan sekä kaukolämpöä että -jäähdytystä.

Lue koko artikkeli

Kylmien pakkasjaksojen aikana kysytään usein: Riittääkö Helsingissä lämpö? Yksiselitteinen vastaus on: kyllä riittää. Se, että uskaltaa vastata myönteisesti ja lyhyesti, perustuu useiden asioiden huomioimiseen ja ennakolta varautumiseen.

Lue koko artikkeli

Onko sähkövarasto teho- vai energiavarasto? Entä onko sähkövarasto muutakin kuin pelkkä akku? Suvilahden sähkövarastossa ainutlaatuista on se, että sen monia eri käyttötapoja testataan nyt yhtä aikaa aidossa ympäristössä.

sähkövarasto

Lue koko artikkeli

Helenin vuoteen 2016 on mahtunut aurinkoa ja pellettejä, sähkön varastointia, lämpöpumppuja ja älykkäitä ratkaisuja.

Heti keväällä päästiin kokemaan ikimuistoinen hetki, kun Suomen suurin aurinkovoimala käynnistyi Helsingin Kivikossa. Kun lähes 3000 aurinkopaneelia levittäytyy hiihtohallin katolle, näky on silmiä hivelevä. Voimalan vuosituotanto yltää noin 700 megawattituntiin. Se vastaa noin 350 kerrostalokaksion vuosikulutusta. Lue koko artikkeli

Helenin Lämpölupaus-kampanja kannustaa suomalaisia ottamaan konkreettisen askeleen päästöjen vähentämiseen. Kodin sisälämpötilaa väliaikaisesti laskemalla voidaan vähentää energiatuotannon päästöjä, kun kulutusta lasketaan erityisesti talven energiapiikkien aikana.

Tekemällä Lämpölupauksen vastaanotat viestin Heleniltä, kun sisälämpötilaa pitäisi laskea energiapiikin aikana. Tällä pienellä teolla energian tarve tasaantuu ja myös päästöjen määrä vähenee.

Lue koko artikkeli

Helenin ensimmäisen pellettilämpölaitoksen rakennusprojektissa saavutettiin joulukuussa merkittävä virstanpylväs, kun kattilalaitoksen perustustyöt pääsivät alkamaan.
1000_pellettilamppari_tyomaa

Helsingin Salmisaareen rakennetaan Suomen suurin pellettikattila. Kuvassa pellettilämpölaitoksen perustustöitä valmistelevia maanrakennustöitä.

Lue koko artikkeli

Kaukojäähdytyksen avulla taataan terveellinen sisälämpötila yhä useampiin koteihin. Uuden ratkaisun myötä Helenin kaukojäähdytys on saatavilla kaikissa Suomen kasvukeskuksissa.

Sisäilmanlaatu on terveyden ja tuottavuuden perusta. Yksi merkittävin laatutekijä on sisälämpötila. Aikaisemmin huolehdittiin oikeasta lämpötilasta lähinnä lämmityskaudella. Kesällä lämpötilan annettiin nousta jopa terveydelle haitallisiin lukemiin.

1000_jaahdytys_putkiremontin_yhteydessa

Lue koko artikkeli

Mistä ja miten biomassa tulee, miten sitä käsitellään ja kuljetetaan? Mitä vaikutuksia biomassan käytöllä on luontoon?

Biomassan kestävyydestä puhutaan paljon, myös EU-tasolla: sieltä on juuri tulossa esitys kiinteän biomassan kestävyyskriteereistä. Tänään kokoonnuimme keskustelemaan bioenergian kestävyydestä Helenin sidosryhmistä koostuvalla asiantuntijaporukalla Salmisaaren voimalaitokselle.

salmisaari_

Lue koko artikkeli