Kysyimme alkuviikosta, nollaavatko rahdin päästöt biopolttoaineista saatavan hyödyn.

Oikea vastaus kysymykseemme on yksi prosentti, eikä nollaamisesta siis mitenkään voida puhua. Pikemminkin voidaan sanoa, että häviö on lähellä nollaa. Ramboll on tutkinut asiaa keväällä julkaistavaa YVA-selostustamme varten.

Suuri osa teistä oli oikeilla jäljillä: noin kolmannes vastasi, että biopolttoaineiden kuljetuksista syntyvät kasvihuonekaasupäästöt vastaavat yhtä prosenttia niistä vähennyksistä, jotka saadaan korvaamalla Helsingin energiantuotannossa kivihiiltä biopolttoaineilla. Toinen kolmannes ehdotti viittä prosenttia. Loput vastaajista päätyivät suurempiin lukuihin.

Arvoimme oikein vastanneiden kesken Finnkinon elokuvalippupaketin. Onnea Dmitrii ja kiitokset kaikille vastaajille!