Happi_pohdintaaMedia ja mediatuotanto ovat väistämättä osa jokaisen arkipäivää nykyään. Meistä harvojen vapaa-aika kuluu kuitenkaan tiloissa joissa voi tuottaa musiikkia, kehittää tietokonepelejä tai luoda videoinstallaatioita.

Tällainen toiminta on mahdollista nuorten toimintakeskus Hapessa. Viime viikolla Helsingin Energia, Hapen nuoret ja ohjaajat etsivät paikkoja, joiden energiankulutusta voisi kekseliäästi vähentää. Havainnoituihin tiloihin asetettiin sähkönkulutusmittarit, joiden tulosten pohjalta kehitettiin mahdollisia ratkaisuja.

Onko nuorten arjessa suuressa roolissa oleva elektroniikka, kuten mikseripöytä tai tiloihin sijoitetut elektroniset ruudut, kuitenkaan se suurin sähköä tuhlaavin asia? Näistä lähtökohdista aloitettiin Safarin toinen osio.

Happi on Sörnäisten rannassa toimiva neljään kerrokseen jakautunut nuorisotila, jonka yksi keskeisistä toiminnoista on moninaisen median tuotannon mahdollistaminen 15–29-vuotiaille nuorille. Tiloissa toimii eri median lajeihin sijoittuvia toimijoita kuten Hattumedia, jossa tuotetaan niin radio-ohjelmia, TV:tä, kuin dubbausprojektejakin. Pelien tekotaitoja nuoret voivat hankkia Pelitalossa, jossa voi myös järjestää digitaalisia yhteispelaamisen tapahtumia. Helsinki Freedom Recordsissa tuotetaan ja julkaistaan urbaania musiikkia. Nämä kaikki toiminnot kuluttavat valtavasti energiaa.

Hapessa työpajakertojen välisellä ajanjaksolla seurattiin niin ympäri Happea sijoitettujen elektronisten ruutujen kuin levytysstudiossa käytetyn mikserin kulutusta. Molemmat osoittautuivat kohtuullisen suuriksi energiarohmuiksi. Viikossa mikseri kulutti sähköä yli 9 kilowattituntia, kun keskiverrossa kerrostaloyksiössä sama määrä sähköä kuluu vajaassa kolmessa päivässä!

Happi_tyoskentelya_

Työpajassa ei kuitenkaan keskitytty yksittäisten laitteiden kulutukseen, vaan Hapen kulutukseen haluttiin vaikuttaa laajempana kokonaisuutena. Turhan sähkönkäytön lopettaminen, laitteiden virtojen kytkeminen yhteen nappiin yhdessä positiivisen ja kannustavan viestinnän kanssa nähtiin mahdollisina toimina energiaa tuhlaavien käytäntöjen hallinnassa.

Energian kulutuksen ja tuotannon käytännönläheistä ymmärrystä haluttiin kasvattaa Kunnontsygä-pyöräkokeiluilla sekä Villasukkaviikoilla, joiden aikana tilojen lämpötiloja laskettaisiin 21 asteeseen. Kaikkein eniten innostusta sai Hapen hissin käytön vähentämiseen tähtäävä hanke, jossa nuorisotilan eri toimijat kehittäisivät medioiden rajat ylittävää toimintaa motivoidakseen ihmisiä valitsemaan rappuset hissin sijaan.

Mikä Safarilta jäi osallistujille päällimmäiseksi mieleen? Vastauksissa kaikui kriittisyyden tuominen omiin energiankulutuskäytäntöihin, mutta myös Helsingin Energian kanssa yhdessä tehty ongelmalähtöinen ja ratkaisukeskeinen oppiminen. Nuorten mielestä energia ja sen kulutus oli helpompi hahmottaa omien kokeiluiden ja Helsingin Energian osallistuvan asiantuntijuuden kautta. Tämä juuri on Safari-työpajojen tarkoitus: saattaa yhteen toimijoita, jotka eivät muuten kohtaisi ja tuoda esille molempien tekijöiden potentiaali kehittää yhteistyöllä toimivia ratkaisuja laajoihin ongelmiin.

Happi_selin

Happi on Helsingin Nuorisoasiainkeskuksen huikea toimitila Sörnäisissä. Helsingin Energian ja Nuorisoasaiainkeskuksen Safari-yhteistyö sai alkunsa viime maaliskuussa Earth Hour-etkoilla. Helsingin Energia oli asettanut etkoille haasteen: kuinka paljon sähköä nuoret voisivat tuottaa itse sähköpyörillä? Asetettu tavoite ylittyi kirkkaasti ja Helsingin Energia lahjoitti 5000 euroa Hapen energiatehokkuusremonttiin. Nyt jatkamme Safarilla samaan tehokkaaseen malliin ja kehitämme yhdessä Hapesta energianerokkaan!

Teksti: Mikael Sokero, Safari-tiimi