Helsingin Energia astuu yhden askeleen kohti hiilineutraalia tulevaisuutta osallistumalla merituulivoiman demonstraatiotukikilpailuun osakkuusyhtiöidensä Suomen Merituuli Oy:n ja Hyötytuuli Oy:n hankkeiden kautta.

Kilpailun tavoitteena on löytää Suomen paras merituulivoiman kokeiluhanke, jolle myönnetään 20 miljoonan euron demonstraatioraha. Mukana on yhteensä yhdeksän hanketta. Kilpailu etenee siten, että Työ- ja elinkeinoministeriö käsittelee hakemukset vuoden 2013 aikana ja ratkaisee, mitkä hankkeet jatkavat hakuprosessin toiseen vaiheeseen.

Demonstraatiotukeen liittyvät linjaukset ja aikataulu selviävät TEMin sivuilta.

Keskittyminen merkittävän kokoluokan tuulivoimahankkeisiin on osa Helsingin Energian kehitysohjelmaa.