Tämän lehtokorven alueelta luontoselvitykset tekevän Rambollin asiantuntijat tulevat kesän aikana etsimään mm. korpisaraa ja velholehteä.

Tänään ilmestyvässä Vuosaari-lehdessä on juttu viranomaisten maastokäynnistä Vuosaareen suunnitellun uuden voimalaitoksen lähiympäristöön. Kävimme esimerkiksi viereisessä kuvassa olevan lehtokorven alueella, josta luontoselvitykset tekevän Rambollin asiantuntijat etsivät kesän aikana muun muassa korpisaraa ja velholehteä.

Jos toivot, että järjestämme elokuussa luonto-oppaiden johdolla samankaltaisen, kaikille avoimen retken, kommentoi tai jaa tätä juttua. Yhteensä 15 kommenttia ja jakoa tekstin alareunan jakopainikkeilla tarkoittaa, että retki järjestetään.

Uusi voimalaitos kivihiilivaraston paikalle

Uusi voimalaitos tulisi alueelle, jolla nyt sijaitsee pyramidin muotoinen kivihiilivarasto. Täyttömäen huipulta tarkasteltuna voimalaitoksen kattilarakennus sijoittuisi nykyisen A-voimalaitoksen vaaleanharmaiden piippujen ja niiden oikealla puolella näkyvän lieriömäisen lämpöakun kohdalle.

VuCn paikka huipulta katsoen

Leena Eerola Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta ja Raimo Pakarinen Helsingin kaupungin ympäristökeskuksesta kuuntelevat, kun Markku Saukkonen Helsingin Energiasta kertoo melumuurin päässä olevalla näköalapaikalla, mihin pistolaituria suunnitellaan.

pistolaiturin paikalla Anni Järvitalo Kaupunkisuunnitteluvirastosta tutkii junien purkupaikkaa Markku Saukkosen kanssa.

junapurku

Sataman melumuurin itäpuolella on vilkas lintuelämä. Täällä maastokävelijät näkivät mm. laulujoutsenen.

lintuvesiPaikoin tiheässä metsässä suunnistettiin karttojen kanssa. Tässä hahmotellaan, mihin kivihiilivaraston vaihtoehto B sijoittuu radan puolelta katsottuna.kivihiilivarasto vaihtoehto B