Suomi kulutti viime vuonna sähköä 85 terawattituntia. Tämän määrän tuottamiseen tarvitaan 23 Vuosaaren kokoista voimalaitosta. Helsingin sähkönkulutus oli viime vuonna vajaat 5 terawattituntia eli yli 5 prosenttia koko Suomen kulutuksesta.

Vuosaaren voimalaitosten sähkön tuotantoteho on 630 megawattia ja kaukolämmön tuotantoteho 580 megawattia. Mihin se riittää? Voimalaitosten koko sähköntuotannolla voidaan pitää yhtä aikaa päällä 42 miljoonaa energiansäästölamppua. Tästä määrästä riittäisi 17 lamppua jokaiseen Suomen 2,5 miljoonaan kotitalouteen.

Jotta kaikki yli 600 000 helsinkiläistä voivat suihkutella lämpimässä vedessä, Vuosaaren voimalaitosten täytyy käydä täydellä teholla lähes 5 tuntia.

Lisää esimerkkejä tuotannosta ja kulutuksesta uudessa Helen-lehdessä 3-2013.

Suomi ei ole omavarainen energian suhteen

Suomalaiset yritykset ja kotitaloudet kuluttivat viime vuonna sähköä 85 terawattituntia. Suomen oma energiantuotanto ei kaikkien käyttöön riitä, sähköä tarvitaan myös muualta. Viime vuonna jo peräti viidennes suomalaisten sähkönkulutuksesta katettiin tuonnilla, enemmän kuin koskaan aiemmin. Energiateollisuuden mukaan nettotuonnin kasvua vauhditti hyvä vesitilanne pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Sähköä tuodaan Suomeen myös Venäjältä.

Voidaanko energiantarvetta vähentää lisäämällä energiatehokkuutta ja pienentämällä kulutusta?