Pelletin osuuden kasvattaminen 40 %:iin Hanasaaren ja Salmisaaren kivihiilivoimalaitoksissa on selvitysten mukaan mahdollista.

Helsingin Energian kehitysohjelmassa vaihtoehtona Vuosaaren uudelle monipolttoainevoimalaitokselle on kasvattaa pelletin osuutta nykyisissä kivihiililaitoksissa Hanasaaressa ja Salmisaaressa. Kehitysohjelman tavoitteena on kasvattaa uusiutuvan energian osuus 20 %:iin, mikä edellyttäisi pelletin osuuden kasvattamista Hanasaaressa ja Salmisaaressa vuositasolla 40 %:iin polttoainetehosta.

Tästä suuren luokan seospoltosta on tehty esisuunnittelu, joka valmistui kesällä. Esisuunnittelua tarkennetaan nyt, kun selvityksiä kaupunginvaltuuston päätöksen taustaksi valmistellaan.

Havainnekuva Hanasaareen suunnitelluista  pellettisiiloista  Sörnäisten  Rantatieltä nähtynä. Kuva: Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co.

Havainnekuva Hanasaareen suunnitelluista pellettisiiloista Sörnäisten Rantatieltä nähtynä. Kuva: Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co.

Muutoksia voimalaitoksiin tarvitaan

Pienen osuuden seospoltossa rajoittavin tekijä on kivihiilijauhimet, joita ei ole suunniteltu sitkeän puun jauhamiseksi. Nykyisillä jauhimilla on mahdollista korvata kivihiilestä noin 5–7 % puupelletillä. Kun osuudet nousevat, joudutaan hankkimaan pelletille omat jauhimet, lisäksi tiettyjä poltinmuutoksia on odotettavissa.

Ahtaus haasteena

Pullonkauloja löytyy. Hanasaaren kattiloiden palotilat ovat ahtaat, mikä voi osoittautua ongelmaksi kun puupöly on hiilipölyä karheampaa ja tarvitsee palaakseen pidemmän ajan.

Havainnekuva Hanasaareen suunnitelluista  pellettisiiloista  Sompasaaresta päin.  Kuva: Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co.

Havainnekuva Hanasaareen suunnitelluista pellettisiiloista Sompasaaresta päin. Kuva: Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co.

 

Salmisaaressa tilanne on päinvastainen. Kattila on reilun kokoinen, mutta voimalaitosalue on äärimmäisen ahdas. Salmisaareen pelletti saapuisi rekoilla, joten liikenne jo entisestään ahtaalla alueella lisääntyy. Hanasaaressa on tilaa rakentaa laivojen vastaanottoa ja pellettivarastoja, jotka toteutuessaan olisivat näkyvimmät muutokset kaupunkikuvassa.

Salmisaaressa tarvitaan muutoksia lähialueen logistiikkaratkaisuihin alueella lisääntyvän rekkaliikenteen mahdollistamiseksi. Hanasaaren osalta voimalaitostoiminta edellyttää joka tapauksessa polttoaineen laivakuljetusmahdollisuutta ja biopolttoaineiden määrän kasvaessa laivakuljetusten merkitys korostuu entisestään.

Toteuttamiskelpoinen hanke

Suuren osuuden seospoltto on toteuttamiskelpoinen hanke. Syksyllä kehitysohjelman vaihtoehtoja valmistellaan ja vertaillaan huolellisesti ennen kun selvitykset luovutetaan päättäjille. Sitten odotetaan jännityksellä tulevaa päätöstä.

Havainnekuva Salmisaareen suunnitelluista  pellettisiiloista nähtynä Porkkalankadulta.  Kuva: Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co.

Havainnekuva Salmisaareen suunnitelluista pellettisiiloista nähtynä Porkkalankadulta. Kuva: Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co.