SafariSafarin Energiafiksu Helsinki -ryhmä on saanut kahden päivän ajan kuulla eri alojen asiantuntijoilta energian tuotannosta ja kulutuksesta. Tiistaina ryhmä lähti iltapäiväksi havainnoimaan kaupunkia “energialasit silmillä” ja haastattelemaan kaupunkilaisia energiafiksuihin elämäntapoihin liittyvistä kysymyksistä.

Kahteen päivään on tiivistetty hurja määrä uutta tietoa, joka on tuntunut kiinnostavalta. Mukaan on mahtunut ennalta tuttua, mutta myös paljon uutta. Ennen kaikkea asiantuntijoiden ryhmällemme pitämät tietoiskut ovat virittäneet mieltä energiakysymyksiin ja palauttaneet tärkeimmät tiedot mieleen käytettäväksi käytännön ratkaisujen avuksi.

Ympäristöasiat ovat nyt monien kohdalla nousseet omissa ajatuksissa korkeammalle tärkeysasteelle. Tähän on vaikuttanut mm. “kuivan” tiedon ja pelkkien numeroiden muuttuminen konkreettisiksi vaikutuksiksi hyvien vertailukohteiden avulla. Helsingin Energian ja maanantain asiantuntijoiden faktat uusiutuvien energialähteiden käytön osuudesta osoittivat, että uusiutuvilla ei pystytä kattamaan koko yhteiskunnan energiatarvetta. Etenkin tämä tieto herätti siihen, että vastuu ei ole pelkästään energiantuotannossa, vaan vahvasti myös energiankulutuksen säätelyssä. Kulutuksen tavoista vastuu on siis kaikilla, jolloin yksilön ponnisteluilla onkin suurempi merkitys, kuin kuvittelimmekaan.

Kaupunkia tutkiessa osasi kiinnittää aiempaa monipuolisemmin huomiota energia-asioihin. Haastatellutkin ihmiset olivat sitä mieltä, että parantamisen varaa on ja paljon on tehtävissä energiafiksuuteen kannustavan kaupunkiympäristön luomisessa.

-Energiafiksu Helsinki -ryhmä

Safari 2014 -leirillä yhteiskunnasta opitaan tekemisen kautta. Leiriläiset ovat lukiolaisia, joiden tehtävänä on viikon aikana valmistaa projekti, jolla viheliäisiä ongelmia ratkotaan käytännössä. Apua lukiolaiset saivat mukana olevilta yrityksiltä, kansalaisjärjestöiltä ja asiantuntijoilta. Leiri järjestetään 9.-13.6.2014. Helsingin Energia on yksi Safarin kumppaneista. 

Teksti on julkaistu myös Safarin blogissa.