Valot_sammuuKilpailu päättyy tämän viikon sunnuntaina 1.2.2015, joten osallistumisaikaa on yhä jäljellä.

Kilpailun tarkoituksena on tuottaa avoimella lisenssillä algoritmi sähkön kysyntäjoustoa varten, jota kuka tahansa, käyttötarkoituksesta riippumatta, voisi käyttää. Kilpailu on jo herättänyt paljon kiinnostusta, mutta toivomme vielä saavamme enemmän vastauksia kilpailuun. Tarkemmat ohjeet täällä.

Vaikka tehtävä on varsin akateeminen, ei se vähennä ratkaisun käytännöllisyyttä. Sähkön kysyntäjoustoa on tutkittu siitä lähtien, kun sähköä on alettu tuottamaan kulutusta varten. Sähkön tuotannon ja kulutuksen poikkeama on eräs sähköjärjestelmän suurimpia haasteita, joka aiheuttaa taajuuden vaihtelua ja täten heikentää sähkön laatua. Tulevaisuuden älysähköverkon kantava ajatus on juuri tuotannon ja kulutuksen kohtaamisen varmistaminen. Siksi haluamme edistää kilpailulla kysyntäjoustoa nyt ja tulevaisuudessa.