Biopolttoaineiden lisäämiseen Helsingin energiantuotannossa liittyy ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Yhteysviranomaisena toimiva Uudenmaan ELY-keskus on asettanut YVA-ohjelman nähtäville 25.2.2013 ja sitä voi heille kommentoida  25.4.2013 asti.

Sähköisessä muodossa ohjelma löytyy osoitteesta www.helen.fi/bioyva sekä Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilta. Painettu selailukappale löytyy mm. Helsingin Energian asiakaspalvelusta (Kampinkuja 2). Toimitamme selailukappaleet myös Kirjasto 10:iin, Kallion kirjastoon ja Vuosaaren kirjastoon.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, hanketta, YVA-ohjelmaa ja hankkeeseen liittyvää Vuosaaren kaavoitustilannetta esitellään kaikille kiinnostuneille avoimessa yleisötilaisuudessa 14.3.2013 klo 18–20. Paikkana on Kaupunkisuunnitteluviraston auditorio osoitteessa Kansakoulukatu 3, Helsinki 10. Ennen tilaisuutta klo 17–18 auditorion aulaan katetaan YVA-kahvila, jossa on mahdollisuus tutustua materiaaliin ja keskustella siitä vapaamuotoisesti kanssamme.